Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


OBS Cantecleer is de enige basisschool in het dorp Kloosterhaar. Iedere leerling, met welke achtergrond dan ook, is van harte welkom op onze school. Omdat wij de enige school in het dorp zijn, zijn wij een goede afspiegeling van de gemeenschap. Dit is ook de reden dat wij nauw contact onderhouden met o.a. de Protestantse Gemeente en de Frederikskerk, jeugdhonk (jeugdsoos) Kloo-jo, kinderdagverblijf De Oversteek en de sportverenigingen in (en rondom) Kloosterhaar.

Onze school werkt naar kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld. Bij de samenstelling van onderwijsmethoden, wordt rekening gehouden met de kerndoelen. In onze school maken wij gebruik van: Hiernaast wordt bij het thematisch werken in de kleutergroepen geput uit een groot aantal bronnenboeken en wordt gewerkt met materiaal dat is gekregen bij, of is gemaakt naar aanleiding van cursussen. De door ons gebruikte methoden en leermiddelenpakketten vormen een goede basis om de voorgeschreven kerndoelen te bereiken. Voor leerlingen die speciale zorg behoeven, bevat de orthotheek aanvullende leermiddelen.