Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Onze school is een algemene, openbare school. Iedere leerling, met welke achtergrond dan ook, is van harte welkom op onze school. 
Onze school werkt naar kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld. Bij de samenstelling van onderwijsmethoden, wordt rekening gehouden met de kerndoelen. In onze school maken wij gebruik van: Hiernaast wordt bij het thematisch werken in de kleutergroepen geput uit een groot aantal bronnenboeken en wordt gewerkt met materiaal dat is gekregen bij, of is gemaakt naar aanleiding van cursussen. De door ons gebruikte methoden en leermiddelenpakketten vormen een goede basis om de voorgeschreven kerndoelen te bereiken. Voor leerlingen die speciale zorg behoeven, bevat de orthotheek aanvullende leermiddelen. 

Onze speerpunten: 
In paragraaf 2.1.1. is aangegeven wat wij in de periode 2019-2023 verder willen ontwikkelen. 
We kunnen daarin een aantal duidelijke speerpunten herkennen: 
 
* Wij zien graag dat leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. Wij stimuleren hen om na te denken over wat hen interesseert. Onderdelen als Datamuur en Doelenmuur horen ook bij het stimuleren van betrokkenheid. Je spreekt samen af wat je wilt bereiken. Een voorbeeld: ‘Alle leerlingen maken 90% van de opgaven goed.’ Later bespreek je samen, of het doel is gehaald. 
* We willen leerlingen meer scholen op het gebied van digitale vaardigheden (21e -eeuwse vaardigheden) en wetenschap en techniek. 
* Werken met thema’s biedt ons gelegenheid om leerlingen op een rijke manier te laten werken aan bepaalde thema’s op het gebied van wereldoriëntatie. 
 
Voor meer informatie over onze manier van ondersteunen van leerlingen verwijzen wij graag naar paragraaf 3.4.