Schooltijden Continurooster
Pauzetijden:                   
Groep 3 en 4: 10.00 uur– 10.15 uur
Groep 5 t/m 8: 10.20 uur– 10.35 uur


Alle leerlingen blijven op maandag, dinsdag en donderdag op school tussen de middag, uitgezonderd de donderdag voor de 4-jarigen, want zij zijn op donderdag om 12.00 uur vrij. Er wordt van 12.00 tot 12.15 uur met de leerkracht gegeten in de klas. 

Leerlingen zijn ’s ochtends vanaf 8.15 uur welkom op het plein, de leerlingen blijven op het plein totdat de bel gaat. Dan lopen ze rustig naar binnen. Bij slecht weer mogen alle leerlingen vanaf 8.20 uur naar binnen, naar hun klas om even te gaan lezen.
* Het is niet de bedoeling dat ouders (mee) naar binnen gaan, uitzonderingen daargelaten.
 
 
Gym
Alle groepen hebben op de donderdagen weer gymlessen van vakdocent Daniël. Daarnaast is er op maandag gym van de eigen leerkracht. 
 

Aanvangstijden
De bel gaat ’s morgens om 08.25 uur zodat de lessen beginnen om 08.30 uur precies. Er wordt 5 minuten voor tijd gebeld, zodat we precies op tijd kunnen beginnen en de onderwijstijd optimaal kunnen benutten. De leerkrachten staan bij de deur en heten de kinderen welkom.