• In een goede, uitdagende en veilige sfeer, leer je samen meer!
 

LAATSTE NIEUWS

slider latest news placeholder

WELKOM

Van harte welkom op de site van OBS Cantecleer. Een school die volop in ontwikkeling is.

Geen leerling is hetzelfde. Wij willen leerlingen stimuleren om langzamerhand zelf (mede-)verantwoordelijk te worden voor het leren en voor elkaars welzijn.

Met de leerkracht in een coachende rol, willen wij kinderen uitdagen om de eigen grenzen op het gebied van kennis en vaardigheden te leren kennen en zich te ontwikkelen.

Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal. 

Wij zijn een kanjerschool. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

DRONE OPNAMES SCHOOL

SCHOOL IN BEELD

obs Cantecleer | Schoolstraat 32 | 7694 AX Kloosterhaar | 0523-241473