De haan staat centraal in ons logo. Bij de hoofdingang van onze school treft u in de muur ook een kunstwerk aan in de vorm van een haan, waar de school zijn naam en logo aan heeft ontleend. Een bekend middeleeuws Nederlandse fabel getiteld “Van Den Vos Reinaerde”, gaat over een vos die alle andere dieren in het bos te slim af is. Eén van de andere figuren in dat verhaal is de haan Cantecleer, die erg goed op de kippen past en ze probeert te beschermen tegen de vos. Net zoals de haan voor de kippen opkomt, zo komen wij op school op voor de leerlingen. Vandaar de naam “Cantecleer”.Ons team


 

Ons team staat voor effectief, uitdagend, doelgericht en kwalitatief goed onderwijs. Onze blik is gericht op de leerling, de opbrengsten, de leeromgeving en de samenwerking met ouders/verzorgers. Wij ontwikkelen ons als één team met respect voor elkaar en onze leerlingen. Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal.

Bereikbaarheid personeel
OBS Cantecleer
Schoolstraat 32
7694 AX  Kloosterhaar
Tel: 0523-241473
 
Alle teamleden zijn bereikbaar via het schoolnummer: 0523-241473.
Belangrijk communicatiemiddel tussen leerkracht en ouders/verzorgers is ook de schoolapp. Via berichten in de groepsapp worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden. De mailadressen van de teamleden zijn te vinden bij documenten in onze SchoolApp. 

Groep 1/2: juf Tamara (maandag t/m vrijdag)
Groep 3/4a: juf Tirza (maandag/dinsdag/woensdag), juf Manon (donderdag/vrijdag). 
Groep 4b/5: juf Janet (maandag), juf Kim (dinsdag t/m vrijdag)
Groep 6/7: juf Simone (maandag/woensdag/donderdag/vrijdag), meester Michel (dinsdag)
Groep 8: meester Alle (maandag t/m vrijdag)

Leraarondersteuner: juf Roelienke (maandag t/m vrijdag)
Onderwijsassistent: juf Nelleke (maandag, woensdag, donderdag, vrijdag)
Gymdocent: meester Daniël (donderdag)
Muziekdocent: Meester Rico (vrijdag)

HVO: juf Gwendy (woensdag)
GVO: juf Hanneke (woensdag)

Intern Begeleider: Janet (IB-taken op dinsdag)
Kansencoach: Deborah

Administratie: Daniëlle
Onderwijsondersteunend personeel: Jeanette (maandag/woensdag/donderdag)

Directie: Erwin Breukelman
Locatiecoördinator: Annita Post

De locatiecoördinator Annita Post is twee (wisselende) dagen in de week aanwezig en de directeur Erwin Breukelman is gemiddeld één (wisselende) dag in de week aanwezig.