Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Samen met OBS Prinses Irene in Gramsbergen en OBS De Regenboog in Slagharen, vormt onze school één scholengroep.
Sinds juni 2020 draagt de scholengroep de naam ‘De Driehoek’.
 

Scholengroep De Driehoek:

kleurt je dag en laat je talentvol leren voor morgen!


Erwom Breukelman is op directieniveau verantwoordelijk voor de drie scholen.
Annita Post werkt op OBS Cantecleer en OBS De Regenboog als locatiecoördinator, Lisa Habing is locatiecoördinator op OBS Prinses Irene.


Organisatie scholengroep