Overige informatie


Schoolgidsbijlage
Afspraken over veiligheid / Verkeersveiligheid
Schooltijden
Gezonddagen
Vakantierooster, vrije dagen 2023-2024
Omgang internet en sociale media
Culturele commissie: Kunst en Cultuur op de basisschool
Natuur en Milieu
Brede School Kloosterhaar
Bibliotheek
Crescendo
Andere verenigingen
Jaarlijkse feesten
Klassenshow / Grote School Avond (GSA)
Schoolreizen/Kamp
Afscheid van groep 8
4 Mei Herdenking
Verkeersexamen
Verjaardagen
Nieuwjaarsbijeenkomst
Voorleeswedstrijd
Kinderpostzegelactie
Schoolfotograaf
Leerlingenraad
 
 
 
 

Overige informatie