In deze schoolgidsbijlage beperken wij ons tot de volgende punten:
•    schooltijden
•    vakantierooster
•    extra vrije dagen
•    indeling leerkrachten over dagen
•    bezetting geledingen
•    pleinwachtrooster
•    pleinwacht overblijf
•    afspraken over veiligheid
•    Kanjerafspraken
•    Kanjerfolder


Hieronder vindt u de schoolgidsbijlage. Het kan even duren voor het pdf document zichtbaar is. Om dit proces te versnellen, klik op de F5 toets op uw toetsenbord.