Algemene pagina voor ouders


Betrokkenheid van en samenwerking met ouders/verzorgers is erg belangrijk voor een school en voor de kinderen. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van uw kind. Ook voor kinderen is het prettig wanneer er een goed contact is tussen thuis en school.

 
Iedere ouder/verzorger kan zich inzetten in het belang van de school door bijvoorbeeld praktische hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over schoolse zaken.
De hulp van ouders/verzorgers is niet meer weg te denken uit de school. Sommige helpen wanneer het nodig is; anderen helpen met grote regelmaat.

Ouderhulp

Veel zaken op school zijn alleen mogelijk dankzij de hulp en inzet van ouders. Regelmatig wordt u telefonisch of via een briefje gevraagd om bij het een of ander te assisteren en het grote aantal ouders dat dan positief reageert, helpt ons mee de school voor de kinderen beter en leuker te maken. Voor ouders die meehelpen gelden een paar afspraken. De leerkrachten (of OR-leden) zorgen er voor dat u als ouders duidelijke instructie krijgt, zodat u precies weet wat u moet doen; bij hen kunt u ook altijd terecht met vragen en/of problemen.
Een belangrijke regel is, dat ouders kinderen niet mogen straffen. Als dit nodig is, doen de leerkrachten dat. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een hulpouderformulier waarop u uw hulp kunt aangeven.
Voor de goede orde nog dit: bij hulp bij schoolactiviteiten of ondersteunende activiteiten is het te allen tijde verboden om privacy gevoelige informatie over leerlingen naar buiten te brengen.

Rijden

Ouders die rijden om bv kinderen naar de Voorveghter te brengen, krijgen hiervoor een kleine financiële vergoeding. De leerkracht regelt dat (vraag hem/haar er gerust naar).
Leerkrachten rijden dan niet; immers zij zijn belast met het toezicht op álle kinderen.

Klassenouders

Sinds een aantal jaren bestaan de klassenouders. Via het hulpouderformulier kunnen zich van iedere groep ouders aanmelden als klassenouder. Voor iedere groep één met een reserveouder. Zij zijn in feite een extra steuntje voor de leerkracht in geval van bijzondere aangelegenheden. Zij gaan dus niet op de stoel van de leerkracht of OR zitten.