Nieuwsbrief / weekkaart


Zoals u ziet wordt er geen wekelijkse nieuwsbrief meer gemaakt. Nieuwsberichten worden geplaatst in de SchoolApp en zijn terug te vinden bij nieuws op onze schoolwebsite. Klik hier om door te gaan naar het laatste nieuws.


  
Schoolgidsbijlage schooljaar 2022 2023
Directienieuws OBS Cantecleer mei 2022