Rapport
Vandaag is het rapport meegegaan. Hierin zijn Avi en Engels niet genormeerd. Binnen het 1e halfjaar zijn daar geen toetsen van afgenomen.