Gezocht: MR leden
slider placeholder
Met ingang van volgend schooljaar is de MR op zoek naar 2 nieuwe leden die de oudergeleding in de MR kunnen versterken. De MR is een soort ondernemingsraad van de school voor ouders en leerkrachten. De MR praat mee over alle belangrijke zaken op school. De directeur is bij deze vergaderingen de gesprekspartner (mede namens Arcade). We vergaderen ongeveer 4 tot 6 keer per jaar. Momenteel gebeurt dit online. Lijkt het jou leuk om over belangrijke zaken die de school en leerlingen aangaat mee te denken? Meld je dan aan bij onze secretaris Simone Huisman, e-mail: shuisman@sg-owsa.nl Meer informatie kun je vinden op de website van Cantecleer Kloosterhaar.