Andere schooltijden
slider placeholder
Na de zomervakantie zijn we, zoals aangekondigd weer overgegaan op onze gebruikelijke schooltijden. Volgens de richtlijnen mogen er inmiddels weer externen op school worden toegelaten en wordt het overblijven weer verzorgd door ouders.

Zoals gebleken heeft de tijdelijke lesroosteraanpassing in de Coronaperiode het nodige losgemaakt bij verschillende ouders van onze school. We nemen deze geluiden zeer serieus en zijn intern al bezig om het onderwerp “Andere schooltijden” aan de orde te stellen, maar we moeten wel de juiste en zorgvuldige route bewandelen.

Ook het team moeten we de gelegenheid geven hun mening te uiten. Zij moeten erachter staan en het dagelijks uitvoeren.
Daarna geven we u als ouder de gelegenheid om een keuze te maken.

Na deze stappen zal op basis hiervan in de medezeggenschapsraad opnieuw een besluit vallen.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Directie en werkgroep
OBS Cantecleer.