Nieuws van de medezeggenschapsraad (MR)
slider placeholder
Op woensdag 20 april heeft de MR online vergaderd. Tijdens de vergadering zijn een aantal onderwerpen besproken:
- de begroting voor het volgend schooljaar;
- de invoering van het continurooster;
     - de communicatie hierover;
     - inzet van overblijfouders, met name de benodigde VoG en de aanvullende cursus;
- de algemene communicatie vanuit school;
- de paasviering, specifiek de onduidelijkheid rondom de paaslunch groep 5 t/m 8;
- het aanstaande vertrek van een lid van de oudergeleding MR. Er zal een oproep geplaatst worden voor de vervanging.

De volgende MR vergadering is maandag 13 juni om 19:00 uur op school.

Mochten er ouders zijn die als lid een bijdrage willen leveren aan de MR, reageer dan op de oproep of mail naar mr-cantecleer@sg-owsa.nl 

Zijn er zaken die in de MR besproken moeten worden, mail dan naar bovenstaande e-mailadres of meld het bij een van de leden van de MR.
 
Oudergeleding:
Anja Drenthen (voorzitter)
Oswin Alberts
Dinand Veltink

Personeelsgeleding:
Simone Huisman (secretaris)
Tirza van Zandwijk
Janet Tromp