Nieuws van de MR
slider placeholder
Op maandag 13 juni hebben we als MR weer bij elkaar gezeten om de gang van zaken op de Cantecleer te bespreken. Door deze vergaderingen leveren we een positieve bijdrage aan de school van uw kind.
We willen u graag informeren over de zaken die besproken zijn, zodat iedereen daar een beeld bij heeft en wij zelfs in sommige gevallen kunnen aangeven waarom ergens voor gekozen is.
Wat is er besproken?
- Bespreking en goedkeuring op de begroting zoals deze opgesteld is.
Deze is inmiddels goedgekeurd.
- Schooljaarverslag.
Erwin Breukelman heeft een nieuw schooljaarplan geschreven, die toegespitst is op de Cantecleer. Verschil met andere jaren is dat eerdere verslagen algemeen geschreven werden voor alle scholen in de vereniging. Door deze verandering kan er specifieker en dus beter gehandeld worden op verschillende zaken zoals het thematisch werken met Snappet en schrijfvaardigheid.
- Formatieplan.
Zoals iedereen gezien zal hebben zijn er enkele wijzigingen geweest. De basis blijft goed staan en we zijn vol vertrouwen dat deze plannen voor de kinderen en het onderwijsniveau goed zullen zijn.
- Verklaring omtrent gedrag en cursus overblijfouders.
We gaan u binnenkort informeren over de eventuele cursus die gevolgd moet worden. Niet in alle gevallen is dit namelijk noodzakelijk, maar het is voor iedereen goed hier duidelijkheid over te hebben. We zien namelijk graag nog meer aanmeldingen voor deze leuke, leerzame en waardevolle functie.
- Vertrek Anja Drenthen uit de MR
13 juni was de laatste vergadering voor de MR dit jaar en daarmee ook gelijk het afscheid voor Anja.
Na 6 jaar deze functie met veel enthousiasme en inzet te hebben vervuld heeft ze aangegeven haar functie neer te leggen. Naast de verdiende bos bloemen en cadeaubon willen we Anja dan ook erg bedanken voor haar inzet!
- Nieuw MR lid.
We kunnen u hier binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven. De procedure loopt nog en zal spoedig afgerond worden.
- Zomervakantie.
Zoals aangegeven was dit de laatste vergadering voor de zomervakantie. Allemaal alvast een fijne vakantie gewenst en dat iedereen volgend schooljaar in goede gezondheid maar weer kan aantreden.