Studiemiddag Scholengroep De Driehoek
slider placeholder
Ieder schooljaar hebben we 1 of 2 studiemomenten met de teams van Scholengroep De Driehoek (naam is de geografische ligging). Onze school hoort daar ook bij, samen met OBS Prinses Irene, OBS De Regenboog en SLS De Ravelijn. Onderdeel van Onderwijsstichting Arcade. Woensdag 23 november was het tijd voor de eerste scholengroepmiddag. Een tijdje geleden alweer, maar we willen de informatie toch graag even delen. We troffen elkaar bij ons op school in Kloosterhaar.  

Vanuit de bibliotheek Hardenberg hebben we voorlichting gekregen over laaggeletterdheid. Moeite met lezen, moeite met invullen van formulieren, moeite met tijd en zorgen dat niemand het merkt. Denk alleen al aan alle nieuwsberichten, mailtjes en appjes vanuit school en sport. Wat pittig, ze hebben het ons laten ervaren! Laaggeletterdheid komt nog veel voor.  De oorzaken kunnen zeer uiteenlopend zijn. Bijvoorbeeld langere ziekenhuisopname of weinig taal thuis (dingen uitleggen, vertellen, voorlezen).  ​

De bibliotheek heeft naast boeken en media ook veel belangrijke taken die gericht zijn op het bevorderen van geletterdheid en leesplezier. We werden gewezen op de mogelijkheden binnen de bibliotheek van Taalpunt Hardenberg. Het Taalpunt organiseert in opdracht van de gemeente taaltrajecten voor laaggeletterden en anderstaligen. Niet alleen op gebied van lezen, maar ook bijvoorbeeld voor digitale vaardigheden. Het is goed te weten dat deze mogelijkheden er zijn.

Deze middag heeft ook een ervaringsdeskundige (ambassadeur) zijn verhaal gedaan. Over hoe hij zijn dochter 'voorlas' door zijn eigen verhaal te bedenken, maar ja... "mama leest het anders".
Deze ambassadeur heeft via het Taalpunt leren lezen, inmiddels zijn MBO diploma gehaald en kan zelf zijn formulieren invullen. 

Voor meer informatie over het Taalpunt Hardenberg kunt u contact opnemen met de bibliotheek Hardenberg.