Leerling in Beeld - het nieuwe leerlingvolgsysteem

Cito_folder_de_groei_van_je_kind_in_beeld.pdf

Deze week starten we op school met de Cito-toetsen. De school gebruikt hiervoor het nieuwe leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito: Leerling in Beeld. Leerling in Beeld bestaat uit diverse toetsen en rapportages. Hiermee kan de leerkracht zien hoe uw kind groeit. Zo weet de leerkracht waar uw kind goed in is en waarin uw kind zich nog verder kan ontwikkelen. In de lessen kan daarop worden ingespeeld. Zo krijgt uw kind de beste kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

De LVS-toetsen zijn methode-onafhankelijk en worden meestal twee keer per jaar afgenomen, behalve in groep 8. De LVS-toetsen zijn wat korter dan voorheen en geven inzicht in de vaardigheid van uw kind, bijvoorbeeld op het gebied van (begrijpend) lezen, taalverzorging (o.a. spelling) en rekenen.
Op Cantecleer maken wij voor de groepen 5 t/m 8 voor rekenen, taalverzorging en woordenschat gebruik van de digitale toetsen, welke als voordeel hebben dat ze adaptief zijn. Voor begrijpend lezen kiezen we bewust om deze op papier te maken, omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen de tekst op papier krijgen om net als tijdens de lessen de "wie-, wat-, waar-, wanneer-, waarom- en hoe-vragen" te kunnen beantwoorden en onderstrepen.
De groepen 3-4 maken alle toetsen op papier, omdat in de dagelijkse lessen ook veelal op papier wordt gewerkt.

In de bijlage aan dit bericht de informatiefolder voor ouders over Leerling in Beeld.