Informatie oudergesprekken week 48/49
slider placeholder
Groepen 3 t/m 7: De oudergesprekken in week 48 (27 november t/m 1 december) zijn voor de groepen 3 t/m 7 facultatief. Dit betekent dat het niet verplicht is een afspraak te maken. Als de leerkracht een gesprek nodig vindt, krijgt u uiterlijk woensdag 22 november een mail met een uitnodiging op gesprek te komen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel graag een gesprek, stuur dan een mailtje vóór vrijdag 24 november naar de leerkracht van de betreffende groep om alsnog een afspraak in te plannen in week 48.

Groepen 1/2: Voor de groepen 1/2 staan de oudergesprekken gepland in week 49 (maandag 4 t/m donderdag 7 december). Deze gesprekken zijn wel verplicht, de DORR leerlijnen worden dan besproken. Het plannen van een afspraak gaat via de Schoolapp. Zodra de data en tijden open staan om in te vullen, krijgt u hiervan een mail.

Groep 8: De Cito-toetsen worden momenteel afgenomen in groep 8. Door de duur van de afname en de tijd die nodig is om te analyseren worden eventuele gesprekken in groep 8 na het meegeven van de scores ingepland. Ook hier geldt dat de gesprekken facultatief (niet verplicht) zijn. De leerkracht van groep 8 zal ouders persoonlijk benaderen voor een gesprek naar aanleiding van de scores, mocht dat nodig zijn. Natuurlijk bent u van harte welkom om ook zelf een gesprek aan te vragen, mocht er behoefte aan zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).

Handig te weten...... Mailadressen van de teamleden zijn te vinden in de Schoolapp bij documenten (scroll in homescherm naar beneden Nieuws - Kalender - Documenten).

Team OBS Cantecleer