Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Lesuren
 Alle leerlingen blijven op maandag, dinsdag en donderdag op school tussen de middag, uitgezonderd de donderdag voor de 4-jarigen, want zij zijn op donderdag om 12.00 uur vrij. Er wordt van 12.00 tot 12.15 uur met de leerkracht gegeten in de klas. 

 

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:¯   Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. 
Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. 
De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt besteed. Pauzetijden
Groep 3/4: 10.00 - 10.15 uur
Groep 5 t/m 8: 10.20 uur - 10.35 uur


Verantwoording schoolniveau totale onderwijstijd 8 jaar basisonderwijs:


Groep 1: 40 weken x 22 = 880 uur
Groep 2-3-4: 40 weken x 24 uur = 960 uur
Groep 5 t/m 8: 40 weken x 26 uur = 1040 uur

Wij nemen dit schema op, om inzichtelijk te maken hoeveel uren een hele basisschoolperiode telt.
Ieder jaar plannen wij een aantal lesvrije uren. De leerlingen zijn dan vrij. De leerkrachten gebruiken die tijd voor o.a. de analyse van toetsresultaten en voorbereiden van een nieuwe werkperiode.
 
Toelichting:
In 8 jaar basisonderwijs moet een leerling minimaal 7520 uur onderwijs hebben.
In de onderbouw moeten leerlingen na vier jaar (groep 1 t/m 4) 3520 uur onderwijs hebben gehad.
Zoals u in het schema ziet, krijgen onze leerlingen 3640 uur. Wij voldoen ruim aan de norm.
Voor groep 5 t/m 8 resulteert dan nog 4000 uur. U ziet dat wij met 4060 voldoen aan de norm.
 
Op deze manier kunnen wij jaarlijks 20 tot 30 uur lesvrije tijd inplannen.