Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Kinderopvang


OBS Cantecleer werkt nauw samen met Kindcentrum ‘De Oversteek’ van stichting ‘Welluswijs’.
Het kindcentrum zit tegenover school, de kinderen kunnen daar zowel voor als na schooltijd terecht.
 
Meer info >> Kindcentrum De Oversteek
 

Convenant

De scholen van Onderwijsstichting Arcade werken samen met Kinderopvangorganisatie Kinderwereld. Meer informatie over Kinderwereld: www.kinderweld.info.
 

Kinderwereld


Naast Kinderwereld wordt er dus ook met andere aanbieders samengewerkt.