Vakantierooster / vrije dagen 2022-2023


De basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs trachten zoveel mogelijk gelijk vakantie te houden. Dat kan niet altijd. Vanuit het directieoverleg vindt er overleg plaats met het voortgezet onderwijs. Voor elke school blijft er ruimte over voor het plannen van enkele studie(mid)dagen.
Studie(mid)dagen team OBS Cantecleer

De leerlingen zijn op onderstaande middagen of dagen vrij.
 

Donderdagmiddag 22 december 2022 (vanaf 12.00 uur): Kerst (ivm kerstviering 's avonds)
Maandagmiddag 13 februari 2023 (vanaf 12.00 uur): Studiemiddag team - analyseren
Vrijdag 10 maart 2023: Studiedag team - Kanjerafspraken en KanVas volgsysteem